کافه 78 در روز 7 مرداد 1382 توسط الگوبرداری از کافه های سانفرانسیسکو توسط خانم مهروا آروین تاسیس شد و همچنان به کار خود ادامه می دهد

کافه 78 اولین کافه ای در تهران بود که برای اولین بار شروع به سرو دمنوش های طبیعی کرد و نام دمنوش از 78 شکل گرفت که قبل از آن به آن جوشانده و …